Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Công tác thanh niên Công tác thanh niên

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014 của tỉnh Tiền Giang. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2014, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở lớp bồi...
Họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức họp xét duyệt, thẩm định 15 hồ sơ cá nhân đề nghị xét...
Tiền Giang phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Đề án 500 Tiền Giang phỏng vấn tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Đề án 500
Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1758/QĐ-TTg...
Tiền Giang đưa Đội viên Đề án 500 tham dự Lớp bồi dưỡng Đội viên Đề án tại tỉnh Bạc Liêu do Bộ Nội vụ tổ chức Tiền Giang đưa Đội viên Đề án 500 tham dự Lớp bồi dưỡng Đội viên Đề án tại tỉnh Bạc Liêu do Bộ Nội vụ tổ chức
Qua thời gian triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) trên địa bàn tỉnh. Đến nay,...

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
 Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Liên kết Liên kết