Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Thông báo Thông báo

Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016 Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016
1. Môn kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành (xem chi tiết tại đây) 2. Môn Tin học (xem chi tiết tại đây) 3. Môn Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)
Tuyển dụng công chức năm 2016 tỉnh Tiền Giang Tuyển dụng công chức năm 2016 tỉnh Tiền Giang
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 (xem chi tiết tại đây) Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
Lấy ý kiến nhân dân về việc trình khen thưởng cấp Nhà nước Lấy ý kiến nhân dân về việc trình khen thưởng cấp Nhà nước
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013; Căn cứ Mục c, Khoản 1, Điều 28 Quyết định số...
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 35 results.

Văn bản mới Văn bản mới

 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017
 Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
 Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết