Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Tuyển dụng công chức Tuyển dụng công chức

Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017 Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017
Tài liệu hướng dẫn môn Kiến thức chung (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn môn chuyên ngành (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Tin học (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi...
Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017 Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
    THÔNG BÁO Thời gian thi tuyển công chức năm 2017                 Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND...
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017
THÔNG BÁO  Tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện...
Đề cương ôn thi tuyển công chức năm 2015 Đề cương ôn thi tuyển công chức năm 2015
Gợi ý định hướng ôn thi môn  Kiến thức chung  và môn  Nghiệp vụ chuyên ngành   (xem và tải tại đây) Đề cương ôn thi môn  Tin học   (xem và tải tại đây) Tài...
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 15 results.

Văn bản mới Văn bản mới

 Giấy mời dự Hội nghị triển khai Nghị định 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
 Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Liên kết Liên kết