Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Tuyển dụng công chức Tuyển dụng công chức

Đề cương ôn thi tuyển công chức năm 2015 Đề cương ôn thi tuyển công chức năm 2015
Gợi ý định hướng ôn thi môn  Kiến thức chung  và môn  Nghiệp vụ chuyên ngành   (xem và tải tại đây) Đề cương ôn thi môn  Tin học   (xem và tải tại đây) Tài...
Tuyển dụng công chức năm 2016 tỉnh Tiền Giang Tuyển dụng công chức năm 2016 tỉnh Tiền Giang
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 (xem chi tiết tại đây) Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 11 results.

Văn bản mới Văn bản mới

 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017
 Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
 Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết