Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1920/SNV-CCVC 15-08-2018 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng CB.CC.VC năm 2019
1495/BC-SNV 05-07-2018 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 6 năm 2018 75-lượt Xem
1218/BC-SNV 31-05-2018 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 5 năm 2018 81-lượt Xem
1173 /SNV-VP 25-05-2018 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.
1074/SNV-CCVC 17-05-2018 V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2019 và quí I năm 2020
957/BC-SNV 02-05-2018 Kết quả kiểm tra công vụ tháng 4 năm 2018 48-lượt Xem
735/KHLN-BTCTU-SNV 06-04-2018 Thực hiện Kiểm tra Công vụ năm 2018 64-lượt Xem
74/HD-SNV 28-03-2018 Hướng dẫn tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2018
46/QĐ-SNV 01-03-2018 Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra Công vụ
270/SNV-CCVC 05-02-2018 Báo cáo đánh giá thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
04/2018/TT-BNV 27-03-2018 về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước 46-lượt Xem
02/2018/QĐ-UBND 13-02-2018 Bãi bỏ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 51-lượt Xem
140/2017/NĐ-CP 05-12-2017 Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 54-lượt Xem
35/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh 55-lượt Xem
02/2017/TT-VPCP 31-10-2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 15-lượt Xem
27/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 27-lượt Xem
26/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 30-lượt Xem
25/2017/QĐ-UBND 05-10-2017 Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 15-lượt Xem
07/2017/QĐ-UBND 10-04-2017 Quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 14-lượt Xem
05/2017/QĐ-UBND 30-03-2017 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 122-lượt Xem

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 63-lượt Xem
01/2018/TT-BNV 08-01-2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 68-lượt Xem
10/2017/TT-BNV 29-12-2017 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 11-lượt Xem
3087/QĐ-UBND 24-10-2017 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 2-lượt Xem
1775/QĐ-UBND 02-06-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
1749/QĐ-UBND 01-06-2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 113
  Tổng lượt truy cập: 558671