Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
780/SNV-CCVTLT 19-04-2017 Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2017
05/2017/QĐ-UBND 30-03-2017 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
78/KH-UBND 27-03-2017 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017 Xem
25/KH-UBND 14-02-2017 Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
166/QĐ-UBND 07-02-2017 Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
165/QĐ-UBND 07-02-2017 Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" Xem
08/TB-UBND 16-01-2017 Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 Xem
21/TB-CCVTLT 13-01-2017 Về việc di dời trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Xem
296/KH-UBND 21-12-2016 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4023/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp Xem
4017/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải Xem
4018/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Xây dựng Xem
4012/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Xem
4020/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ Xem
4022/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Xem
4016/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Xem
4019/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Công thương Xem
4013/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
4014/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
4015/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ Xem
4021/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông Xem
4011/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
3595/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem
3600/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư Xem
3596/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo Xem
3602/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Nội vụ Xem
3601/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài chính Xem
3597/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường Xem
3598/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc Sở Y tế Xem
3599/QĐ-UBND 29-11-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem

Liên kết Liên kết