Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản chính sách mới Văn bản chính sách mới

Khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường tiểu học và nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non Khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường tiểu học và nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non
       Ngày 12/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ...
Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
     Ngày 19 tháng 10 năm 2016 , Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính...
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện
     Ngày 25 tháng 10 năm 2016 , Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2016 / TT -BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y...
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
     Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương chức danh nghề nghiệp...
Mức trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến Mức trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến
Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg quy định mức trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,...
Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV hướng dẫn chung về thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động...
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành...
Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội...
Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế
Ngày 29/12/2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức...
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban...
— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 23 results.

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
 Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Liên kết Liên kết