Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 05/2017/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Cơ quan ban hành Ban Thi đua - khen thưởng trung ương
Kiểu văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 30-03-2017
Ngày hiệu lực 10-04-2017
Người ký Lê Văn Hưởng
Văn bản đính kèm
4929485_05_2017_UBND.pdf(104-lượt) ←XEM ONLINE

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2278/TB-SNV 18-10-2017 Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
1993/SNV-VP 18-09-2017 Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lập hồ sơ khen thưởng
1572/SNV-CCVC 01-08-2017 Về việc nhắc nhở việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ 88-lượt Xem
1079/SNV-CCVC 02-06-2017 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
142/KH-UBND 30-05-2017 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên 18-lượt Xem
780/SNV-CCVTLT 19-04-2017 Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" năm 2017
05/2017/QĐ-UBND 30-03-2017 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 104-lượt Xem
78/KH-UBND 27-03-2017 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017 60-lượt Xem
25/KH-UBND 14-02-2017 Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017 37-lượt Xem
166/QĐ-UBND 07-02-2017 Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 37-lượt Xem
165/QĐ-UBND 07-02-2017 Phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" 20-lượt Xem
08/TB-UBND 16-01-2017 Về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 20-lượt Xem
21/TB-CCVTLT 13-01-2017 Về việc di dời trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ 29-lượt Xem
296/KH-UBND 21-12-2016 Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4023/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Tư pháp 7-lượt Xem
4022/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 9-lượt Xem
4021/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông 3-lượt Xem
4020/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ 2-lượt Xem
4019/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Công thương 5-lượt Xem
4018/QĐ-UBND 16-12-2016 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Xây dựng 7-lượt Xem

Liên kết Liên kết