Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định 35/2017/QĐ-UBND 02-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
Quyết định 27/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Quyết định 26/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 25/2017/QĐ-UBND 05-10-2017 Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND 10-04-2017 Quy định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 4019/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Sở Công thương
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Kiểu văn bản VTVL
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Vị trí việc làm
Ngày ban hành 16-12-2016
Ngày hiệu lực 16-12-2016
Người ký Lê Văn Hưởng
Văn bản đính kèm
4726235_4019_2016_So_CT.pdf(6-lượt) ←XEM ONLINE

Liên kết Liên kết