Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Danh sách tin Danh sách tin

Văn bản mới Văn bản mới

 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp chuyên đề về Cải cách hành chính; Công chức viên chức; Xây dựng chính quyền
 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp sơ kết tháng 10 năm 2018
 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp sơ kết tháng 9 năm 2018
 Về việc báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tại buổi họp chuyên đề về Cải cách hành chính; Công chức viên chức và Xây dựng chính quyền

Liên kết Liên kết