Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Thông báo Thông báo

Thông báo điểm thi kỳ thi xét tuyển công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang Thông báo điểm thi kỳ thi xét tuyển công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
THÔNG BÁO Điểm thi kỳ thi xét tuyển công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang           Căn cứ Điều 17 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng...
Thông báo điểm kỳ thi tuyển công chức năm 2017 Thông báo điểm kỳ thi tuyển công chức năm 2017
THÔNG BÁO Điểm thi kỳ thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang                 Căn cứ Điều 17 Nghị định số...
Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017 Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017
THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017            Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy...
Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017 Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017
Tài liệu hướng dẫn môn Kiến thức chung (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn môn chuyên ngành (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Tin học (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi...
Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017 Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
    THÔNG BÁO Thời gian thi tuyển công chức năm 2017                 Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND...
Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ (xem chi tiết tại đây) Thông báo bổ sung chỉ tiêu (xem chi tiết tại đây)
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017
THÔNG BÁO  Tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện...
Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016 Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016
1. Môn kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành (xem chi tiết tại đây) 2. Môn Tin học (xem chi tiết tại đây) 3. Môn Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

Văn bản mới Văn bản mới

 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017
 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
 Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Liên kết Liên kết