Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Thông báo Thông báo

Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016 Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016
1. Môn kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành (xem chi tiết tại đây) 2. Môn Tin học (xem chi tiết tại đây) 3. Môn Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)
Tuyển dụng công chức năm 2016 tỉnh Tiền Giang Tuyển dụng công chức năm 2016 tỉnh Tiền Giang
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 (xem chi tiết tại đây) Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
Lấy ý kiến nhân dân về việc trình khen thưởng cấp Nhà nước Lấy ý kiến nhân dân về việc trình khen thưởng cấp Nhà nước
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013; Căn cứ Mục c, Khoản 1, Điều 28 Quyết định số...

Văn bản mới Văn bản mới

 Báo cáo cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu năm 2017 và quý I năm 2019
 Tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017

Liên kết Liên kết