Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Thông báo Thông báo

Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017 Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017
Tài liệu hướng dẫn môn Kiến thức chung (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn môn chuyên ngành (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Tin học (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi...
Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017 Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
    THÔNG BÁO Thời gian thi tuyển công chức năm 2017                 Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND...
Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang Về việc bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tỉnh Tiền Giang
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ (xem chi tiết tại đây) Thông báo bổ sung chỉ tiêu (xem chi tiết tại đây)
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017
THÔNG BÁO  Tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện...
Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016 Định hướng ôn thi nâng ngạch công chức 2016
1. Môn kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành (xem chi tiết tại đây) 2. Môn Tin học (xem chi tiết tại đây) 3. Môn Ngoại ngữ (xem chi tiết tại đây)

Văn bản mới Văn bản mới

 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017
 Giấy mời dự Hội nghị triển khai Nghị định 88/2017/NĐ-CP và Nghị định 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh

Liên kết Liên kết