Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Tuyển dụng công chức Tuyển dụng công chức

Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017 Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017
THÔNG BÁO V/v triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2017            Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy...
Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017 Tài liệu hướng dẫn ôn thi công chức năm 2017
Tài liệu hướng dẫn môn Kiến thức chung (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn môn chuyên ngành (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Tin học (tải tại đây) Tài liệu hướng dẫn ôn thi...
Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017 Thông báo thời gian thi tuyển công chức năm 2017
    THÔNG BÁO Thời gian thi tuyển công chức năm 2017                 Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND...
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017
THÔNG BÁO  Tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện...
Đề cương ôn thi tuyển công chức năm 2015 Đề cương ôn thi tuyển công chức năm 2015
Gợi ý định hướng ôn thi môn  Kiến thức chung  và môn  Nghiệp vụ chuyên ngành   (xem và tải tại đây) Đề cương ôn thi môn  Tin học   (xem và tải tại đây) Tài...

Văn bản mới Văn bản mới

 Giới thiệu các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang
 Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
 Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017

Liên kết Liên kết