Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 313 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
206/QĐ-SNV 11-12-2020 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Nội vụ 26-lượt Xem
138/2020/NĐ-CP 27-11-2020 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 78-lượt Xem
21/2020/QĐ-UBND 15-10-2020 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 36-lượt Xem
18/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo 63-lượt Xem
112/2020/NĐ-CP 19-09-2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 59-lượt Xem

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm thấy 168 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
138/2020/NĐ-CP 27-11-2020 Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 78-lượt Xem
21/2020/QĐ-UBND 15-10-2020 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 36-lượt Xem
18/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo 63-lượt Xem
112/2020/NĐ-CP 19-09-2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 59-lượt Xem
108/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 20-lượt Xem

Thông báo Thông báo

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 728903

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương