Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 298 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
25/QĐ-CĐCS 01-06-2020 Về việc ban hành quy chế kinh phí công đoàn của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ 3-lượt Xem
62/2020/NĐ-CP 01-06-2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức 63-lượt Xem
59/QĐ-SNV 27-04-2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 (bổ sung) của Sở Nội vụ
01/2020/TT-BNV 16-04-2020 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành 9-lượt Xem
55/QĐ-SNV 14-04-2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán chi ngân sách quý 1 năm 2020 của Sở Nội vụ

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm thấy 158 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
62/2020/NĐ-CP 01-06-2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức 63-lượt Xem
01/2020/TT-BNV 16-04-2020 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ban hành 9-lượt Xem
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (về công tác văn thư) 37-lượt Xem
03/2020/QĐ-UBND 12-02-2020 Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 32-lượt Xem
22/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 23-lượt Xem

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 709671

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương