Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 311 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
21/2020/QĐ-UBND 15-10-2020 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 1-lượt Xem
18/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo 7-lượt Xem
112/2020/NĐ-CP 19-09-2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 23-lượt Xem
108/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 9-lượt Xem
107/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 6-lượt Xem

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm thấy 167 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
21/2020/QĐ-UBND 15-10-2020 Quyết định Bãi bỏ quy định về công tác văn thư tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 1-lượt Xem
18/NQ-HĐND 30-09-2020 Nghị quyết Về việc sáp nhập, đặt tên các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Chợ Gạo 7-lượt Xem
112/2020/NĐ-CP 19-09-2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 23-lượt Xem
108/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 9-lượt Xem
107/2020/NĐ-CP 14-09-2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 6-lượt Xem

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 202
  Tổng lượt truy cập: 723697

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương