Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
420/SNV-CCHC 27-02-2020 Hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 4-lượt Xem
255/SNV-XDCQ&CTTN 13-02-2020 Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2020
BM-2020 01-01-2020 Các biểu mẫu thanh toán
1550/SNV-TCCC 24-06-2019 Quy định về chứng chỉ tin học và ngoại ngữ
1521/SNV-TCCC 20-06-2019 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục tại thị xã Gò Công 45-lượt Xem

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ (về công tác văn thư) 16-lượt Xem
03/2020/QĐ-UBND 12-02-2020 Quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 14-lượt Xem
22/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 20-lượt Xem
21/2019/NQ-HĐND 06-12-2019 Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 51-lượt Xem
16/2019/NQ-HĐND 03-12-2019 Nghị quyết Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang” 4-lượt Xem

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 697506

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương