Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn bản chính sách mới Văn bản chính sách mới

Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
     Ngày 19 tháng 10 năm 2016 , Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính...
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện
     Ngày 25 tháng 10 năm 2016 , Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2016 / TT -BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y...
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
     Ngày 23/6/2016, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương chức danh nghề nghiệp...
Mức trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến Mức trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến
Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg quy định mức trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,...
Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập Hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 25 tháng 05 năm 2016 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNV hướng dẫn chung về thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt quy chế hoạt động...
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành...
Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân Chế độ, chính sách của Đại biểu Hội đồng nhân dân
Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội...
Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế Quy Định Tiêu Chuẩn, Điều Kiện, Nội Dung, Hình Thức Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Viên Chức Chuyên Ngành Y Tế
Ngày 29/12/2015, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức...
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Ngày 16 tháng 11 năm 2015, Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban...
Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập Chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Ngày 6/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc (viết tắt là CCVC) tại các cơ sở quản lý người...

Văn bản mới Văn bản mới

 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thực hiện quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Tiền Giang năm 2017
 Thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Tiền Giang năm 2017
 Quy định việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết