Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
23/09/2019

Ngày 17/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2967/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng là cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã. Nội dung bồi dưỡng dựa trên cơ sở các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu do Bộ Nội vụ chuyển giao. Các sở, ngành có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho các chức danh phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đồng thời phối hợp với Trường Chính trị tỉnh để tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.

Các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu bao gồm: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Tài liệu bồi dường chức danh Văn phòng - Thống kê; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Tư pháp - Hộ tịch; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Tài chính - Kê toán; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Văn hóa - Xã hội; Tài liệu bồi dưỡng chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường; Tài liệu bồi dưỡng về kỹ năng công nghệ thông tin chuyên sâu. Bồi dưỡng theo hình thức “vừa làm, vừa học”, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm thông qua các chuyên đề thực tiễn do các báo cáo viên, giảng viên kiêm nhiệm.

Thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng trong năm 2019 và 2020, dự kiến như sau:

- Năm 2019, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho chức danh Tư pháp - Hộ tịch (lớp 1: Từ 16/9/2019 đến 21/9/2019 với số lượng 165 người; lớp 2: Từ 23/9/2019 đến 28/9/2019 với số lượng 165 người); Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường (lĩnh vực xây dựng) tổ chức 01 lớp từ ngày 10/11/2019 đến 12/11/2019 với số lượng 150 người.

- Năm 2020, tổ chức các lớp bồi dường chuyên sâu cho các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch (nếu còn nhu cầu); Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường và bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã về kỹ năng công nghệ thông tin.

Căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương, đặc điểm tình hình và tính chất chuyên môn của từng chức danh, các sở, ngành phối hợp với UBND cấp huyện, xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 đảm bảo nguyên tắc vừa làm, vừa học nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động công tác của địa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Nội vụ) trước khi tổ chức thực hiện./.

(Xem và tải Quyết định 2967/QĐ-UBND tại đây)

Mộng Thường

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-