Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Các quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
20/11/2018

 

1. Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong và Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP:

- Theo đó, thanh niên xung phong (TNXP) là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, rèn luyện và đào tạo thanh niên. Đội viên TNXP là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đển 30 tuổi, có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập TNXP từ 24 tháng trở lên. Đội viên phải có trách nhiệm tuân thủ quy chế của tổ chức TNXP, pháp luật và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

TNXP được tổ chức dưới hình thức Tổng đội TNXP và Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: Tham gia thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được giao ở biên giới, hải đảo, những là vùng khó khăn; Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng; Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên…Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định các chính sách đối với đơn vị, đội viên và cán bộ quản lý TNXP, tổ chức TNXP và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với TNXP.

- Tại cấp tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh có nhu cầu thành lập tổ chức TNXP thì lập hồ sơ theo quy định gửi đến Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chấp thuận. Căn cứ ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn thanh niên cấp tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức TNXP. Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình tự, thủ tục thành lập được thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động chuyên ngành.

Xem chi tiết Nghị định số 12/2011/NĐ-CPThông tư số 11/2011/TT-BNV tại đây

2. Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Quyết định quy định chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên, bao gồm chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên thực hiện chương trình, đề án, dự án và chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội như được ký hợp đồng lao động làm việc theo quy định của pháp luật; được tham gia đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; được hưởng các chế độ tiền lương hoặc tiền công, phụ cấp, trợ cấp, công tác phí và chế độ, chính sách khác quy định trong chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được ưu tiên xét duyệt để hưởng chính sách về định cư, tái định cư ở các vùng kinh tế mới, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên; được hỗ trợ một lần bằng một nửa tiền lương tháng hiện hưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao; được ưu tiên xét tuyển khi tuyển sinh vào hệ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học, v.v…

Xem chi tiết Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg tại đây

Thế Anh - P.XDCQ&CTTN

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.83/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-