Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Chương trình bồi dưỡng cho đối tượng theo Đề án 1956 – 1600
14/06/2019

 

 1. Chức danh Văn phòng Thống kê
  1. Tài liệu Chuyên sâu về công tác Văn phòng (có 2 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu Chuyên sâu về công tác Văn thư lưu trữ (có 2 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  3. Tài liệu Chuyên sâu về công tác thống kê (có 2 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 2. Chức danh Văn hóa – Xã hội
  1. Tài liệu Chuyên sâu về Tổ chức và quản lý lễ hội (có 6 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu Chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (có 5 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 3. Chức danh Tài chính – Kế hoạch
  1. Tài liệu Chuyên sâu về kế toán ngân sách xã (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu chuyên sâu về tài chính ngân sách xã (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 4. Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường
  1. Lĩnh vực đất đai:
   1. Tài liệu Chuyên sâu lĩnh vực triển khai, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký, thống kê đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   2. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ giám sát quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giám sát thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Lĩnh vực xây dựng
   1. Tài liệu Chuyên sâu kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   2. Tài liệu Chuyên sâu kỹ năng Quản lý trật tự xây dựng (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  3. Lĩnh vực môi trường
   1. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở cơ sở (có 5 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  4. Lĩnh vực nông nghiệp
   1. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở cơ sở (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   2. Tài liệu Kỹ năng phát triển cộng đồng (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
   3. Tài liệu Kỹ năng, nghiệp vụ bổ trợ công việc (có 3 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 5. Chức danh Tư pháp – Hộ tịch
  1. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ Hộ tịch và Chứng thực cho công chức Tư pháp – Hộ tịch xã (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
  2. Tài liệu Chuyên sâu nghiệp vụ kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL, soạn thảo văn bản hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở cho công chức Tư pháp – Hộ tịch xã (có 4 chuyên đề, học trong 3 ngày)
 6. Cán bộ và công chức xã

​                Tài liệu Chương trình bồi dưỡng kỹ năng CNTT chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã (có 5 chuyên đề, học trong 5 ngày)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-