Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
28/02/2023

           Ngày 30/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

          Thông tư số 11/2022/TT-BNV áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Nội vụ từ Trung ương đến địa phương, gồm: Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nội vụ; cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

          Thông tư nêu rõ danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ gồm 07 lĩnh vực: Lĩnh vực tổ chức bộ máy; Lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực; Lĩnh vực địa giới hành chính; Lĩnh vực cải cách hành chính; Lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Lĩnh vực quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; Lĩnh vực quản lý văn thư, lưu trữ. Và ở mỗi lĩnh vực đã được mô tả công việc công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ (từ ngạch chuyên viên cao cấp, đến chuyên viên chính và chuyên viên) tại các phụ lục của Thông tư.

          Căn cứ các quy định tại Thông tư, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc đối tượng áp dụng xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

          Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

(Đính kèm Thông tư số 11/2022/TT-BNV)./.

                                                         

                                                                             Trương Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-