Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý III/2022 của Sở Nội vụ
21/09/2022

         Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 140 hồ sơ (trực tuyến: 10; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 130); số từ kỳ trước chuyển qua: 27. (kèm danh mục TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến).

         - Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 111; trong đó, giải quyết trước hạn: 111, đúng hạn: 00, quá hạn: 00; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 00 HS.

         - Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 56; trong đó, trong hạn: 56, quá hạn: 00.

Chi tiết báo cáo 2070/BC-SNV ngày 19/9/2022 tại đây

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-