Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo các Ban
10/06/2018

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ năm 2023;

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen Thưởng năm 2023;

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ban Tôn giáo năm 2023;

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2023;

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ năm 2022 (Xem chi tiết tại đây)

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Tôn giáo năm 2022 (Xem chi tiết tại đây)

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Thi đua - Khen thưởng năm 2022 (Xem chi tiết tại đây)

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Thi đua - Khen thưởng năm 2022 điều chỉnh (Xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Tôn giáo năm 2021

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Thi đua - Khen thưởng năm 2021 (Lần 2)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Thi đua - Khen thưởng năm 2021 (Lần 1)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nội vụ năm 2021

- Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Sở nội vụ (Xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Nội vụ (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Thi đua - Khen thưởng (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Tôn giáo (xem chi tiết tại đây)

- Lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (xem chi tiết tại đây)

- Điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở Nội vụ tháng 9, 10, 11 và tháng 12 năm 2019 (xem chi tiết tại đây)

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-