Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
06/01/2022

          Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5614/BNV-VTLTNN về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử và sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 7265/UBND-NC ngày 01 tháng 12 năm 2021 để triển khai Công văn số 5614/BNV-VTLTNN trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính điện tử và thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử như sau:

          1. Yêu cầu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

          a) Hồ sơ thủ tục hành chính điện tử phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 9 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

           b) Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

          2. Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

          Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bao gồm:

          a) Tại Bộ phận một cửa, Trung tâm hành chính công

          - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

          - Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ thiếu).

          - Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nếu hồ sơ không đúng quy định).

          - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

          - Sổ theo dõi hồ sơ.

          - Tài liệu khác (nếu có).

          b) Tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan có thẩm quyền)

          - Hồ sơ đề nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

          - Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có).

          - Tài liệu khác (nếu có).

          c) Các thành phần hồ sơ này được cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và được kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương.

Chi tiết Công văn 5614/BNV-VTLTNNCông văn 7265/UBND-NC tại đây./.

 

Trương Thủy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-