Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tiền Giang tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố và Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016 - 2019
16/11/2016

     Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  hướng dẫn một số Điều của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp và khu phố trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố và Phó trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh, trong các ngày chủ nhật 09, 16, 23 và 30 tháng 10 năm 2016, các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đã tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố và Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016 - 2019.

     Kết quả bầu cử của 1.025/1.025 ấp, khu phố trong tỉnh như sau:

     - Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu cử là 430.166 người, đạt tỷ lệ 98,66 %

     - Tổng số người được giới thiệu ra ứng cử là 4.100 người, trong đó có 1.834 Đảng viên và 2.266 người ngoài đảng.

     - Số người trúng cử Trưởng ấp, khu phố là 1.024 người, trong đó có 721 Đảng viên và 303 người ngoài đảng.

     - Số người trúng cử Phó Trưởng ấp, khu phố là 1.025 người, trong đó có 418 Đảng viên và 597 người ngoài đảng.

     Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và đúng qui định. Kết quả 98,66 % cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử cho thấy tinh thần trách nhiệm rất cao của người dân tỉnh Tiền Giang trong việc sử dụng lá phiếu thể hiện quyền công dân, lựa chọn người thay mặt mình quản lý, đại diện cho cộng đồng dân cư, làm cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Sự thành công của cuộc bầu cử Trưởng ấp, khu phố và Phó Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2016 - 2019 trên địa bàn tỉnh đã khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể trong tỉnh.

P. XDCQ&CTTN

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-