Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Dự án 513
08/04/2015

Ngày 26 tháng 4 năm 2014, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là BCĐ thực hiện Dự án 513) tổ chức triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính;

Ngày 26 tháng 4 năm 2014, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là BCĐ thực hiện Dự án 513) tổ chức triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính;

 

 

    Tham dự buổi triển khai Dự án 513, có lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã và công chức phụ trách lĩnh vực Địa chính - Xây dựng. 
    Tại buổi triển khai Dự án 513, ông Nguyễn Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"; Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513. Ông Nguyễn Thương Tý, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thông qua Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 triển khai Dự án 513.
    Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang triển khai nhằm xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã mang tính hiện đại theo hệ tọa độ Quốc gia VN-2000; xác định phạm vi quản lý theo đơn vị hành chính của tỉnh Tiền Giang với các tỉnh, thành khác có liên quan, giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tỉnh đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác và làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 
    Qua đó cũng nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại, chưa thống nhất có liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phát sinh trong quá trình điều chỉnh địa giới hành chính, những tác động trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến ranh giới hành chính giữa các địa phương. Đồng thời đánh giá thực trạng về địa giới hành chính và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ sơ, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp, là cơ sở xác định các giải pháp về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ để thực hiện Dự án; đảm bảo áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về đo đạc bản đồ, xử lý thông tin, dữ liệu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp, xác định tọa độ vị trí các mốc địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu hành chính các cấp trong tỉnh.
    Theo kế hoạch, Dự án 513 trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016.
    Tại buổi triển khai, các đơn vị phường, xã được Ban Chỉ đạo Dự án 513 cung cấp tài liệu "Triển khai thực hiện Dựa án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" để chuẩn bị thực hiện Dự án./.

Trần Thanh Liêm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 Thông tư Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-