Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Tổ chức hành chính Tổ chức hành chính

BAN GIÁM ĐỐC

   
 

Ông VÕ TẤN HIỀN
Giám đốc
ĐT: 0273 3 879067
Email: votanhien@tiengiang.gov.vn

 
TRẦN THỊ THANH TUYẾT
Phó Giám đốc
ĐT: 0273 3 970271
Email:  tranthithanhtuyet@tiengiang.gov.vn
Ông LÊ HOÀNG LIÊM
Phó Giám đốc
ĐT: 0273 3 878302
Email: lehoangliem@tiengiang.gov.vn
Ông HỒ VŨ BẢO
Phó Giám đốc
ĐT: 0273 3 970722
Email: hovubao@tiengiang.gov.vn

 

CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC SỞ

STT TÊN PHÒNG BAN ĐIỆN THOẠI
01 Văn phòng Sở 0273 3 873110
02 Thanh Tra 0273 3 875 062
03 Phòng Tổ chức và Quản lý Công chức, viên chức 0273 3 873 175
04 Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên 0273 3 970 720
05 Phòng Cải cách hành chính 0273 3 887 289
06 Phòng Văn thư - Lưu trữ 0273 3 871 086


CÁC BAN VÀ TRUNG TÂM THUỘC SỞ

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐIỆN THOẠI
01 Ban Thi đua - Khen thưởng 0273 3 884 561
02 Ban Tôn giáo 0273 3 873 564
03 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 0273 3 978 165

 

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 728914