Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Văn Bản chỉ đạo điều hành Văn Bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 351 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
06/2023/NĐ-CP 21-02-2023 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 16-lượt Xem
41/QĐ-BNV 01-02-2023 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
13/2022/TT-BNV 31-12-2022 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
12/2022/TT-BNV 30-12-2022 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
11/2022/TT-BNV 30-12-2022 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ 13-lượt Xem

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm thấy 199 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
06/2023/NĐ-CP 21-02-2023 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 16-lượt Xem
13/2022/TT-BNV 31-12-2022 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
12/2022/TT-BNV 30-12-2022 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
11/2022/TT-BNV 30-12-2022 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ 13-lượt Xem
111/2022/NĐ-CP 30-12-2022 Nghị định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 25-lượt Xem

Thông báo Thông báo

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 728914

Văn bản UBND tỉnh - Trung ương Văn bản UBND tỉnh - Trung ương