Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021
07/01/2022

         Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

         Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo:

         1. Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Tiền Giang (theo danh sách đính kèm).

         2. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi viết đề nghị gửi đơn đến Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính tỉnh Tiền Giang năm 2021 (qua Sở Nội vụ) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 07/01/2021.

         Mỗi thí sinh đóng 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng) vào số tài khoản ngân hàng của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang như sau:

         - Tên tài khoản: SO NOI VU TIEN GIANG

         - Số tài khoản: 71010001885773 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang.

         - Hình thức nộp: nộp trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản.

         3. Đề nghị thí sinh đóng lệ phí thi vào số tài khoản trên và ghi rõ các thông tin sau: số báo danh + họ và tên thí sinh + nộp lệ phí phúc khảo thi nâng ngạch năm 2021.

         Mọi thông tin liên quan được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, đề nghị thí sinh thường xuyên theo dõi./.

(Đính kèm kết quả thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2021)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
 Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-