Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Thông báo Về quy định phòng chống dịch đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021
12/11/2021

         Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

         Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

         Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

         Căn cứ Công văn số 6808/UBND-KGVX ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung các biện pháp áp dụng tương ứng với các cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

         Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang năm 2021 thông báo một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch đối với thí sinh tham dự kỳ thi như sau:

         1. Quy định chung đối với tất cả thí sinh dự thi

         a) Tuân thủ 5K tại khu vực thi và trong phòng thi: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách xa ít nhất 02 mét, không tụ tập, khai báo y tế.

         b) Xuất trình các giấy tờ liên quan theo nội dung số 2 và số 3 bên dưới.

         c) Các trường hợp khi đến khu vực thi, phòng thi nếu có các biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở... phải báo ngay cho Hội đồng thi tuyển để có biện pháp xử lý phù hợp.

         2. Đối với thí sinh trong tỉnh Tiền Giang (đang sinh sống trong tỉnh)

         a) Thí sinh ở địa bàn cấp độ 1, cấp độ 2:

         Khi đến phòng thi xuất trình: chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng (nếu có).

         b) Thí sinh ở địa bàn cấp độ 3:

         - Nếu đã tiêm 02 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm 01 liều vắc xin phòng Covid-19 (đã qua 14 ngày) hoặc F0 đã khỏi bệnh Covid-19, khi đến phòng thi phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng.

         - Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19: tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày và khi đến phòng thi phải xuất trình kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính còn giá trị trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

         c) Thí sinh từ địa bàn cấp độ 4:

         - Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc F0 đã khỏi bệnh Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày và khi đến phòng thi phải xuất trình: chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng; kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính còn giá trị trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

         - Đối với người đã tiêm 01 liều vắc xin phòng Covid-19 (đã qua 14 ngày) hoặc chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, khi đến phòng thi phải xuất trình: xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư trú) về việc rời khỏi nơi cư trú, kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính còn giá trị trong vòng 48 giờ kể từ khi lấy mẫu hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

         3. Đối với thí sinh ngoài tỉnh Tiền Giang (đang sinh sống ngoài tỉnh, bao gồm cả thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Tiền Giang nhưng đang tạm trú ngoài tỉnh)

         a) Đối với thí sinh đến từ địa bàn cấp độ 1, cấp độ 2 (trừ thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương):

         Khi đến phòng thi xuất trình: chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng (nếu có).

         b) Đối với thí sinh từ địa bàn đang có dịch (cấp độ 3, cấp độ 4) và thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, khi đến tỉnh Tiền Giang thì thực hiện việc cách ly, xét nghiệm, giám sát, theo dõi như sau:

         - Đối với người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc F0 đã khỏi bệnh không quá 6 tháng:

         Khi đến Tiền Giang, tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày và thực hiện nghiêm 5K; xét nghiệm ngày 1 bằng kháng nguyên nhanh mẫu đơn hoặc gộp, ngày 7 bằng PCR mẫu đơn hoặc gộp.

         Thí sinh khi đến phòng thi xuất trình: chứng nhận tiêm chủng; giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến Tiền Giang; giấy xác nhận đã hoàn thành tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú; kết quả âm tính xét nghiệm ngày 1 và ngày 7 khi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú.

         - Đối với người tiêm 01 liều vắc xin phòng Covid-19 (đã qua 14 ngày):

         Khi đến Tiền Giang, thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong 07 ngày; xét nghiệm ngày 01 bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh mẫu đơn hoặc gộp, ngày 07 bằng PCR mẫu đơn gộp. Nếu ngày 7 có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày.

         Thí sinh khi đến phòng thi xuất trình: chứng nhận tiêm chủng; giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú; kết quả âm tính xét nghiệm ngày 1 và ngày 7 khi thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

         - Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19:

         Khi đến Tiền Giang, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày; xét nghiệm ngày 01 bằng kháng nguyên nhanh mẫu đơn hoặc gộp, ngày 07 bằng PCR mẫu gộp, ngày 14 bằng PCR mẫu đơn hoặc gộp. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú thêm 14 ngày.

         Thí sinh khi đến phòng thi xuất trình: giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly tập trung; xác nhận tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú; kết quả âm tính xét nghiệm ngày 1, ngày 7 và ngày 14 khi thực hiện cách ly tập trung.

         * Toàn bộ chi phí trong quá trình cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm (đối với cách ly tại nhà/nơi lưu trú) do cá nhân tự chi trả.

         c) Trường hợp thí sinh ngoài tỉnh từ địa bàn đang có dịch (cấp độ 3, cấp độ 4) và thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương nếu đến tỉnh Tiền Giang trong ngày thi (đến và về trong ngày, không lưu trú) thì phải thực hiện khai báo với chính quyền địa phương nơi đến (Ủy ban nhân dân cấp xã).

         Khi đến phòng thi xuất trình: chứng nhận tiêm chủng; giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến Tiền Giang (nếu có); đồng thời thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

         Đề nghị thí sinh thực hiện nghiêm nội dung trên./.

(Kèm theo Thông báo số 2711/TB-HĐTT ngày 12/11/2021 của Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
 Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-