Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ
05/01/2022

         Để tiếp tục sắp xếp, kiện toàn nhân sự lãnh đạo các phòng, ban và tương đương thuộc sở và nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình về điều động, bổ nhiệm, ngày 04/01/2021, Sở Nội vụ tổ chức triển khai các Quyết định nêu trên với các nội dung như sau:

         1. Điều động, bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Lan, Giám đốc, Trung tâm lưu trữ lịch sử giữ chức vụ Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

         2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử, trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm 2022;

         3. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên giữ chức vụ Chánh Văn phòng sở - Sở Nội vụ là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/01/2022.

         4. Điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trang Quốc Trung, Trưởng phòng, Phòng Cải Cách hành chính - Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2022.

         5. Điều động, bổ nhiệm ông Dương Hồng Quang, Phó Chánh Văn phòng sở- Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Cải Cách hành chính - Sở Nội vụ là 05 (năm) năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

         6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Sang, Chuyên viên, Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức, trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;

         7. Bổ nhiệm bà Phan Nguyệt Thu, Chuyên viên, Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức, trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;

         8. Bổ nhiệm bà Cao Thị Thùy Linh, chuyên viên Văn phòng sở, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng sở, trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 01/01/2022;

         Sau khi nhận nhiệm vụ, các ông, bà được phân công nhiệm vụ mới phát biểu cảm ơn lãnh đạo Sở, Đảng ủy đã quan tâm, tin tưởng tín nhiệm giao nhiệm vụ; đồng thời hứa trên cương vị công tác sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Phát biểu tại buổi triển khai, ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn các ông, bà nhận quyết định điều động, bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, trình độ, năng lực, đoàn kết nội bộ để lãnh đạo, điều hành, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Một số hình ảnh.

 

Văn phòng sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
 Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-