Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Nội Vụ - Tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang
25/10/2019

​         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, ngày 24 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền  Giang đã tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 10, khóa IX (kỳ họp bất thường) để thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang.

         Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự có ông Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Hình 1. Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hình 2. Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc kỳ họp

         Tại kỳ họp, thừa Ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Võ Tấn Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày Tờ trình số 321/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2021.

Hình 3. Ông Võ Tấn Hiền trình bày Tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang

         Sau khi đại diện các cơ quan trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận dự thảo Nghị quyết, kết quả, 61/61 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đã biểu quyết tán thành dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2021 (đạt tỉ lệ 100% đại biểu tham dự kỳ họp và 98,38% so với tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh)

Hình 4. Đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang

         Bên cạnh đó, tại kỳ họp bất thường lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua các dự thảo Nghị quyết về phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020 của tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Trí - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh vì đã nghỉ chế độ hưu trí theo quy định và Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh.

         Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp đảm bảo theo quy định.

Thế Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Văn bản mới Văn bản mới

 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
 Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021
 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ
Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-